OFERTA

Pure Production Zone

CLEANROOM, CZYSTE STREFY PRODUKCYJNE​

Wszędzie tam gdzie Twój montaż wymaga spełnienia najwyższych wymagań czystości technicznej zgodnie z VDA 19.2 / ISO 16232 projektujemy, budujemy i wyposażamy pomieszczenia clean room, czyste strefy produkcji lub stanowiskowe komory laminarne.

Parts4Cleaning Laboratorium czystości technicznej

LABORATORIUM CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ

Budujemy, wyposażamy i uruchamiamy kompletne laboratoria czystości technicznej dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego oraz lotniczego w celu prowadzenia badań zgodnie z wymaganiami norm VDA 19.1, 19.2 oraz ISO 16232.
Wdrażamy także nasze autorskie oprogramowanie LIMS do zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami ISO 17025.

Akredytowane badania czystości technicznej

AKREDYTOWANE BADANIA CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ​

Wykonujemy akredytowane badania czystości technicznej komponentów oraz pomieszczeń czystych zgodnie z normami VDA 19.1, 19.2 oraz ISO 16232. Nasze laboratorium posiada akredytację PCA o numerze AB 1836. Prowadzimy akredytowane badania czystości technicznej paliwa wodorowego H2, zgodnie z normą ISO 14687-2.

Przemysłowe urządzenia myjące

AUTOMATYZACJA CZYSTEGO MONTAŻU

Przemysłowe urządzenia myjące, linie produkcyjne oraz czyste pomieszczenia łączymy z liniami montażowymi oraz urządzeniami do testowania, zapewniając automatyzację czystej produkcji, kontroli, testowania oraz montażu.

Przemysłowe urządzenia czyszczące powietrzem

PRZEMYSŁOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE POWIETRZEM

Projektujemy i budujemy przemysłowe urządzenia do czyszczenia komponentów czystym powietrzem, wykorzystując do tego siłę sprężonego powietrza i próżni. Prowadzimy badania R&D dla naszych klientów poszukujących nowych technologii.

Przemysłowe urządzenia myjące Projekt i budowa

PRZEMYSŁOWE URZĄDZENIA MYJĄCE

Projektujemy i budujemy przemysłowe urządzenia myjące w celu osiągnięcia najwyższych wymagań czystości komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Posiadamy w ofercie przemysłowe urządzenia na bazie wody.

chemia dla przemysłu

PRZEMYSŁOWE ŚRODKI MYJĄCE​

Wraz z urządzeniami do mycia dostarczamy przemysłowe środki myjące, środki konserwujące oraz preparaty do odkażania instalacji. Naszym celem jest zapewnienia kompletnej spójnej technologii mycia i gratowania przemysłowego.

Serwis przemysłowych urządzeń myjących

SERWIS PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ MYJĄCYCH

Nasz serwis przemysłowych urządzeń myjących zapewnia naszym klientom pewność że ich urządzenia działają ciągle i dostarczają czyste komponenty po każdym procesie mycia przez cały rok.
Projektujemy i wykonujemy przebudowy i doposażenia przemysłowych urządzeń myjących zarówno naszych jak i innych producentów.

Konsultacje zarzadzania czystością techniczna

OUTSOURCING MYCIA PRZEMYSŁOWEGO

Każdego roku miliony komponentów są myte na klasę czystości na naszych przemysłowych urządzeniach myjących, w celu zapewniania czystych części na linie montażowe do naszych klientów.

PURE AUDIT kontrola czystości technicznej

AUDYT CZYSTEJ PRODUKCJI I MONTAŻU

Przeprowadzamy audyty i dokonujemy oceny procesów czystej produkcji w zakładach naszych klientów, prowadzimy walidację czystych pomieszczeń zgodnie z ISO 14644 oraz czystych stref produkcji zgodnie z VDA 19.2 / ISO 16232.

Szkolenia i warsztaty z czystości technicznej

WARSZTATY ZARZĄDZANIA CZYSTOŚCIĄ TECHNICZNĄ

Szkolimy specjalistów oraz pełnomocników zarządu ds. czystości technicznej w sposób praktyczny. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas warsztatów, a także podczas Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej, które współorganizujemy.

Konsultacje zarzadzania czystością techniczna

DORADZTWO W ZAKRESIE CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ

Doradzamy naszym klientom w zakresie zarządzania czystością techniczną, szczególnie tam gdzie spełnienie wymagań ze specyfikacji czystości technicznej staje się wyzwaniem dla zakładu produkcyjnego. Dzięki synergii współpracy z klientem poprawiamy procesy wypracowując optymalne rozwiązania dla czystej produkcji.