Akredytowane badania czystości technicznej

AKREDYTOWANE BADANIA CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ

Wykonujemy badania czystości komponenetów i pomieszczeń, zgodnie z VDA 19.1, 19.2, ISO 16232 lub bazującymi na nich specyfikacjami Klientów.

(VOLVO STD, DAIMLER DBL, BMW QV, VW PV, TESLA i inni)

AKREDYTOWANE BADANIA CZYSTOSCI TECHNICZNEJ

Wspólnie z naszym partnerem Airborne Labs International (ALI) oferujemy:

W Polsce próbki wodoru pobierane są do badań laboratoryjnych, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.