Dzielimy się wiedzą
Jesteśmy zawsze gotowi być Twoim partnerem we wszelkich aspektach czystości technicznej i chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Efektem tego jest nasz wkład w założenie Stowarzyszenia Czystości Technicznej „Parts4Assembly”. Każdego roku organizujemy Międzynarodowe Forum Czystości Technicznej & EXPO. Zainicjowaliśmy studia podyplomowe Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej na Politechnice Śląskiej.
Twój partner w zapewnieniu czystości technicznej
Jesteśmy tam, gdzie Twoje procesy wymagają zapewnienia czystości technicznej zgodnie z VDA 19 oraz ISO 16232. Wspieramy Cię od doradztwa w doborze technologii mycia i gratowania komponentów przez projektowanie, budowanie i serwisowanie maszyn PureJet, na badaniach laboratoryjnych czystości technicznej kończąc.
OFERTA
PURETest
Badania
czystości
komponentów
i pomieszczeń
PURELab
Laboratorium
i wyposażenie
   Zone
PUREProduction
Cleanroom
strefy czyste
PUREAutomation
Automatyzacja
czystego testowania
i montażu
PUREVacuum
Przemysłowe
maszyny czyszczące
powietrzem
PUREJet
Przemysłowe
maszyny myjące
gratujące wodą
PURETec
Środki
myjące
PUREService
Serwis
części zamienne
do maszyn myjących
PUREOutsourcing
Outsourcing mycia
i gratowania przemysłowego
PUREConsulting
Doradztwo zarządzania czystością
techniczną
PURETraining
Warsztaty i szkolenia zarządzania czystością techniczną
PUREAudit
Audyt czystej produkcji
i montażu
AKTUALNOŚCI
INICJATYWY
Międzynarodowe Forum
Czystości Technicznej & EXPO
„Parts4Assembly”
Jeśli poszukujecie informacji o naszym forum to temat czystości technicznej jest ważny w Waszej pracy zawodowej. Jesteście we właściwym miejscu!
Międzynarodowe Forum Czystości Technicznej & EXPO Parts4Assembly jest okazją do spotkania ekspertów i wymiany wiedzy oraz doświadczenia w zakresie procesów produkcji i montażu, wymagających czystości technicznej

Patrząc jak powstawało forum, możemy powiedzieć, że wszystko jest możliwe! Forum powstało w naszych marzeniach kilka klat temu.
W Polsce nie było miejsca, w którym moglibyśmy porozmawiać z innymi i dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu mycia przemysłowego. Po wielu, wielu rozmowach okazało się, że temat ten jest zbyt wąski, ponieważ wielu naszych Klientów zmaga się także z utrzymaniem czystości na dalszych etapach procesu produkcji, czyli podczas kontroli, transportu i montażu komponentów. Konieczne było więc rozszerzenie formatu forum o wymagania normy VDA 19.2.
Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej
Studia podyplomowe „Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej” (ang. „Technical Cleanliness Officer”)
Studia odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych dotyczące zatrudnienia pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami do zarządzania procesami związanymi z zapewnieniem czystości technicznej.
Stowarzyszenie Czystości Technicznej „Parts4Assembly”
Technical Cleanliness Association „Parts4 Assembly” jest inicjatywą, która ma na celu łączyć ekspertów i pasjonatów czystości technicznej.
Głównym zadaniem Technical Cleanliness Association „Parts4Assembly” jest poszerzanie wiedzy na temat czystości technicznej oraz wsparcie techniczne dla przemysłu.
“Doczesne rzeczy niech Ci służą, zaś wieczne staną się obiektem twoich pragnień”
Tomasz z Akwinu
“Pracowitość jest Matką powodzenia”
Carventes
“lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły:biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.”
Iz 40,31
“Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.”
Łk 16, 10
“niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu.”
Ef 4, 28
“Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa.”
Wj 34, 21
“Zamysły pilnego prowadzą do zysków, lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek.”
Prz 21,5
Nasi partnerzy
Kontakt